numerologie, numeroskop

 
Co je to numerologie?
 
 
Numerologie je věda, dokazující, že veškerý život je podřízený rytmu a také cyklu. Jako potvrzení těchto slov si uvědomte, že rok se skládá ze čtyř období: jaro, léto, podzim, zima. Také se skládá z 12 měsíců, 53 týdnů,  365 dnů,týden se skládá ze 7 dnů, den z 24 hodin. Hodina se skládá z 60 minut a každá minuta se skládá z 60 sekund.
 
Číslo najdete na každém domě, každá silnice má své číslo, auta mají své SPZ atd.atd...
 
Každý člověk se narodí v určitém datumu a je mu přiděleno i určité jméno.
 
Právě číslo v sobě zahrnuje určité podněty a toky energie, Vesmírné energie. Číslo nevyjevuje pouhé suché pojmy hodnoty a množství. Numerologie stejně jako astrologie prostřednictvím data narození jména a příjmení navždy zapíše do Vesmíru vaší povahu, životní dráhu a osud. Každý by měl znát interpretaci čísel, jež souvisejí z jeho osobností. Toto vědomí umožní poznat nejenom vlastní karmu, ale hlavně i i oněch 30% svobodné vůle a svobodného rozhodnutí, díky němuž se stáváme tvůrci vlastního štěstí nebo neštěstí.. Čísla v sobě skrývají zvláštní zákonitosti. Ukrývají v sobě základní hybné síly Vesmíru, energie dobré i špatné, a z pohledu člověka mu vytvářejí jeho životní cestu.
 
Použití čísel sahá hluboko před dobu neolitu. Každý rod, národ či kmenové uspořádání používalo jednoduché znázornění počtů. K revolučnímu obratu došlo právě v neolitu, kdy člověk pomocí čísel začal určovat počet čehokoliv. Nejdřív bylo rozlišováno mezi jedna a dva a postupně se čísla zvětšovala.
 
K dalšímu vývoji došlo s rozvojem řemesla a obchodu. Nejrozšířenější byl systém desítkový – 10 prstů, pětkový a později dvacítkový. O tom svědčí mnoho nálezů s nákresy, zářezy nebo uzlové systémy.
 
Náboženství je stále jen souhrn, primitivní výklad přírodních sil.Veškeré jeho obřady byly hluboce prostoupeny magií a tyto magické prvky našly své vyjádření v existujících a vytvářejících se číslech. Postupně byl kladen důraz na magický význam u 3,4,7.Moderní číselná mystika je pozůstatkem magických rituálů z doby neolitu (mladší doba kamenná) a také paleolitu (starší doba kamenná).
 
Matematika vznikla jako praktická věda, aby usnadnila výpočet kalendáře, řízení sklizní, stavění staveb či výběru daní. Nikdy se však nepřestala mysticky opírat o duchovní význam čísel. bylo to z ohledem na posvátnost všeho číselného jako projevu řádu daného Bohem.
 
Moderní matematika pochází z Řecka a mimo otázky „jak“ již také pokládá otázku „proč“ Matematickým otcem je kupec Thaléta, který  matematiku začal používat k nalezení řádu v onom chaosu, k uspořádání myšlenek logického řetězce k stanovení základních principů
 
A tak bychom mohli pokračovat přes Pythagora a Platóna, přes indické matematické bádání a vznik algebry. Z  rozvojem matematických věd nastává numerologický útlum. Numerologie a její základy nazpět přináší francouzský kabalista Lévi Élipha.

Základní kurz numerologie a numeroskop: 2 500,- Kč.

Vyšší stupeň numerologie: 2 500,- Kč.

Vypracování numerologického a numeroskopického rozboru: 500 - 800,-Kč.